Topograf Cluj_3D TOP_Masuratori topografice

__________________

Mai mult decat precizie !

__________________

Statie totala GEOMAX_Topograf Cluj-3D TOP

Masuratori si intocmire documentatii pentru

 

– Prima inscriere imobil (intabulare) intravilan/extravilan, cu sau fara constructii;
– Alipirea si dezlipirea (dezmembrarea) imobilelor;
– Inscrierea constructiilor noi sau vechi in Cartea Funciara;
– Actualizare datelor unui imobil (suprafata, adresa, categorie);

– Prima inscriere a Unitatilor Individuale dintr-un condomeniu;

– Actualizare date U.I./schimbare destinatie U.I.;

– Apartamentare /Subapartamentare;
– Planuri de amplasament si delimitare a imobilului;
– Relevee pentru case, anexe, apartamente;
– Ridicari topografice pentru autorizatii de construire (obtinere Proces Verbal vizat OCPI);

– Ridicari topografice de specialitate pentru obtinere aviz tehnic (PUZ, PUD, PUG);

– Ridicari topografice de specialitate pentru drumuri, poduri si cai ferate;
– Trasari limite de proprietate;

– Trasari axe constructie proiectata;
– Plan de incadrare in zona (pt. gaz, Renel, etc.)
– Plan de situatie (pt. gaz, Renel, etc.)

– Expertize extrajudiciare;
 

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul lucrarii

(suprafata apartamentului, casei, locatia imobilului, etc.).

Pentru o evaluare a lucrarii dvs. va rugam, sa ne contactati !

3

Topografi autorizati

5248

Proiecte incheiate

3264

Clienti multumiti

15

Ani experienta

Lucrari de topografie si cadastru

Intabulare terenuri

Intabularea (prima inscriere) in cartea funciara a terenurilor din intravilanul /extravilanul localitatilor, trasarea (tarusarea) limitelor imobilului, alipiri si parcelari, schimbarea categoriei de folosinta;

Intabulare constructii

Intabularea (prima inscriere) in cartea funciara a constructiilor noi sau vechi, intocmirea releveelor, apartamentari, actualizari UI, schimbare destinatie constructii sau apartamente;

Lucrari topografice

Ridicari topografice de specialitate – obtinere avize tehnice pentru lucrarile de urbanism (PUZ, PUD, PUG), extindere retele edilitare (apa, canalizare, gaz, electrica), amenajari teritoriale prin terasari;

Trasari constructii

Trasari de constructii civile si industriale; Trasarea axelor si punctelor de elevatie ale proiectului; Trasari terenuri – transpunerea limitelor de proprietate;

Curbe de nivel

Nivelment de joasa si inalta precizie; Planuri de amplasament, planuri cotate si curbe de nivel; Profile longitudinale si transversale;

Masuratori cai ferate

Masuratori topografice dosare R.T.E. – cai ferate; Masuratori topografice proiecte de infrastructura; Planuri de amplasament platforme industriale;